Onvoorwaardelijke liefde, veiligheid en respect

Er zijn veel verschillende beperkingen waarvoor er een noodzaak is voor een langdurige vorm van zorg zoals:
individuele begeleiding, begeleid wonen of beschermd wonen nodig is.
Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een handicap en/of psychische problematiek.
Wanneer een verstandelijke beperking en/of psychische problemen van uw kind/naaste zorgen voor deze noodzaak,
is het essentieel dat uw kind/naaste met liefde en waardigheid begeleid wordt.
Hierbij is niet de beperking de leidraad, maar de mogelijkheden binnen die beperking.

Wij bij Ons Thuis werken vanuit drie kernwaarden: Onvoorwaardelijke liefde, veiligheid en respect.
Uit ervaring is gebleken dat persoonsgerichte zorg de sleutel is bij de persoonlijke ontwikkeling.

Zorg oplossingen

Bij Ons Thuis bieden wij verschillende woon- zorgoplossingen aan.

o Individuele begeleiding
De bewoner woont hierbij op één van onze locaties maar heeft niet 24/7 aanwezigheid/zorg nodig.
Belangrijk uitgangspunt is structuur en een goede dag invulling die wij samen met de bewoner afspreken.
Gekeken wordt naar interesse en mogelijkheden.
Tevens wordt er gekeken naar de zorgvraag waarin ondersteuning geboden word.
Er wordt samen met de bewoners een persoonlijk plan gemaakt waarin doelen beschreven zijn en waaraan gewerkt word.
Op vaste tijdstippen zijn er persoonlijke begeleiding gesprekken.
In de overige uren kunnen de bewoners terugvallen op de bereikbaarheidsdienst.
Het doel bij deze oplossing is het voorbereiden op en het doorgroeien naar begeleid zelfstandig wonen.

o Begeleid en/of beschermd wonen
De persoonlijke begeleiding is intensiever dan bij individuele begeleiding.
In deze situatie wordt er 24/7 zorg en aanwezigheid geboden aan de
bewoners o.a. door middel van slaapdiensten.
In deze groep wordt gewerkt aan zelfstandigheid en het bieden van nabijheid.
De nadruk binnen deze groep ligt op het groepsgebeuren.
Tevens zal naar gelang de zorgvraag intensievere begeleiding worden geboden.
Het doel van deze groep is indien mogelijk doorgroeien naar de vorm individuele begeleiding.

o Ons Werk
Ons Werk biedt verschillende vormen van dagbesteding aan voor onze bewoners.
Structuur en een zinvolle dag invulling is hierbij ons uitgangspunt.
Wij werken met een activiteitenplan waarin de doelen worden beschreven waaraan gewerkt word.

Wat wij bieden als dagbesteding

o Ons Boerderijke
Dit is een boerderij groep waarbij de nadruk ligt om in groepsverband onze dieren te verzorgen.
U kunt hierbij denken aan het verzorgen van de geiten, de kippen, onze ezel en de paarden.
De bewoners kunnen hier leren met dieren om te gaan en deze op een juiste manier te verzorgen.
Ook bieden wij de mogelijkheid dat zij kunnen paardrijden binnen de poorten van onze locatie.
Regelmatig gaat deze groep met paard en wagen op stap.

o Ons Werk Baarle Nassau
Dit is een dagbestedingslocatie waarin verschillende activiteiten aangeboden worden o.a. houtbewerking, educatief (het leren
en bijhouden van vaardigheden) atelier ( het leren omgaan met een naaimachine en eenvoudige kleding maken) creatieve
groepen waarin er allerlei dingen worden gemaakt voor de verkoop of eigen gebruik.

o Groenpoel
Deze groep gaat onder begeleiding de tuinen onderhouden en bijhouden.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.woonzorgprojecten.nl/nieuws
Hier verschijnen regelmatig filmpjes over de diverse activiteiten en onze woonvormen.

Indien u persoonlijk contact wil kunt u bellen of mailen naar margreet@woonzorgprojecten.nl tel. 06-23743767