Vanaf 1 januari 2021 gelden voor wonen de volgende bedragen. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast.

Voor het wonen zal een huur-/ gebruiksovereenkomst worden opgemaakt, die onlosmakelijk is verbonden met de zorgovereenkomst.

Wonen in één van onze locaties

Woonkosten€ 290,- p/m
Voedingskosten€ 185,- p/m
Servicekosten€ 125,- p/m
Totaal€ 600,- p/m

Deze kosten zullen vooraf per maand in rekening worden gebracht en dienen voor aanvang van de betreffende maand bij ons op de rekening te staan. U krijgt hiervoor maandelijks een factuur per mail.

Voor de zorg gelden de volgende afspraken ( ingaande 01-01-2021 )

Voor de begeleiding- en verzorging- individueel wordt een tarief van € 52,10 per uur rekening gebracht.

Voor wachtlijst-zorg en begeleiding wordt eveneens € 52,10 per uur in rekening gebracht.

Voor de dagbesteding ( Begeleiding-groep ) geldt een tarief van € 49,30 per dagdeel.

De kosten van logeerdagen bedragen € 192,- per dag all-in.

Deze kosten worden volledig afgestemd op het te ontvangen Persoonsgebonden Budget ( PGB ), wat op een op naam gestelde rekening bij de Sociale Verzekeringsbank ( SVB ) wordt gestort.

Na goedkeuring door de budgethouder zal het SVB de nota voor de zorg rechtstreeks voldoen aan de zorgverlener.

Wij zullen de zorgkosten per maand achteraf in rekening brengen. Na de goedkeuring ( handtekening van de budgethouder of diens wettelijke vertegenwoordiger ) zullen wij de nota’s zelf inzenden aan het SVB. Tevens is het mogelijk met de SVB een vast maandbedrag af te spreken. Dit bedrag zal dan elke maand door de SVB aan ons worden overgemaakt.

Wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze zorg adviseurs.

Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen —>