Ons Thuis biedt kleinschalige woonvormen, die afgestemd zijn op de behoeften van unieke individuen

In een markt die steeds meer beheerst wordt door kostenbesparingen, bezuinigingen en standaardisatie, leggen wij ons er op toe om geen compromissen aan te gaan ten aanzien van de zorg die individuen waard zijn.

Vanuit dit verlangen groeit ons aanbod steeds verder door, en mogen wij live getuige zijn van steeds meer mooie verhalen, van mooie mensen die onder onze zorg tot rust en bloei komen.

Onze zorg, onze oplossingen, ons maatwerk, worden niet geboren in regelgeving of van bovenaf, maar vanuit het hart van ons zorgteam.

Initiatiefnemers van Ons Thuis zijn Teun en Margreet van Turenhout

Wij ondervonden met onze eigen dochter de zware zoektocht en de moeite die ouders hebben om een geschikte woon-, leef- en verblijfsomgeving voor hun kinderen te vinden. Later werden wij ook geconfronteerd met de noodzaak om een passende zorgvoorziening te vinden voor één van onze ouders, die dementerend bleek. De voorzieningen die beschikbaar waren, voldeden niet aan onze criteria. Sterker nog, wij vonden dat veel zorgoplossingen mensonwaardig waren, en namen ons voor om in deze behoefte te gaan voorzien.

Zo startten wij in 2009 met onze eerste kleinschalige woonoplossing onder de naam Eagle’s Nest. Al snel groeide ons concept tot 4 locaties en ruim 35 personeelsleden (teamleden), die zich met hun hele hart geven voor zorg vanuit het hart!

Onvoorwaardelijke liefde

Het fundament van Ons Thuis is gebouwd op de kernwaarde van onvoorwaardelijke liefde. Dit is een liefde die je niet hoeft te verdienen, en die je niet kunt kwijt raken.
Dit is de liefde die wij willen geven, omdat we als geen ander hebben gezien dat dit herstellend werkt.
Deze kernwaarde dringt door in alles wat wij doen en opzetten. Dit zorgt er voor dat wij mensen aanvaarden ongeacht wie ze zijn, waar ze voor staan, en welke keuzes ze maken.
Het betekent ook dat we onvoorwaardelijk geloven in onze bewoners. We geloven dat ondanks de beperking, ze waardevol zijn en uniek als persoon. Zo onderscheiden wij ons door mensen met een verstandelijke beperking niet te beperken, maar juist een traject aan te bieden naar meer verantwoordelijkheid en volwassenheid. Onze dagbestedingen zijn daardoor ook geen tijdverdrijf, maar het inzetten van mensen in het gebied van hun talenten.

Respect

We werken vanuit wederzijds respect in gelijkwaardigheid met elkaar. We zorgen voor eigenwaarde en vertrouwen waardoor je kan groeien in totaliteit.

Veiligheid

Als je jezelf veilig voelt, zowel fysiek als emotioneel, dan kun je jezelf zijn in dat wat je nodig hebt.

Kwaliteit

Een gedegen maatwerk in onze mensgerichte zorg.

Deze vier kernwaarden is voor ons de basis voor dat wat we heel graag willen: thuis bieden, thuis voelen, thuis zijn.

Bewoners staan centraal: Hun functioneren, hun ontplooiing en hun veiligheid.
Ons Thuis staat voor onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding

Wij zijn niet gericht op het verzorgen alleen, maar het bieden van een omgeving waarin mensen de waardigheid, veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden die ze meer dan waard zijn!

Medewerkers staan op de tweede plaats bij ons: alleen wanneer medewerkers worden erkend in hun unieke gave en talenten, wanneer ze verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen en op gelijke voet kunnen werken met elkaar, zullen zij kunnen bieden wat de bewoners echt nodig hebben. Wij werken niet met een organisatie met hiërarchische lagen, maar met teams die samen taken verdelen en verantwoordelijkheid nemen. Zij worden niet aangestuurd door een baas of manager, maar ondersteund waar nodig door een meewerkend team-coördinator, de unit-coach en stafafdelingen in diverse disciplines.

De organisatie komt op de derde plaats, omdat deze alleen goed kan ontwikkelen door er te zijn voor de bewoners en haar medewerkers. De keuzes die gemaakt worden zijn gebaseerd op waarden waar wij voor staan, niet op basis van economische belangen. Zo houden wij onze professionele, unieke dagbesteding bij Ons Werk alleen voor (aanstaande) bewoners die wij goed kennen en langdurig bij ons verblijven, ook al zou het financieel aantrekkelijker zijn om het open te stellen voor anderen. Bij ons geeft dan het principe van veiligheid, geborgenheid en hechting de doorslag. Het zelfde geldt voor het vervoer, dat ons veel zou besparen door dit uit te besteden. Wij houden dat in eigen hand, om zo te kunnen waarborgen waar wij voor staan en waar we in geloven.