Op deze locatie wonen jongvolwassenen met verstandelijke en of sociaal emotionele beperking. Dit is een vorm van beschermd wonen overeenkomstig de normen van de WLZ en de WMO.

We hebben hier een mannen en een vrouwen-vleugel en daardoor ruimte voor 10 vrouwen en 6 mannen. Daarnaast is er in het bijgebouw nog 1 appartement. Dit is geschikt voor mensen die behoefte hebben aan zelfstandigheid maar wel behoefte hebben aan nabijheid van de begeleiding.

Ook vanuit deze locatie is het mogelijk om door te groeien naar ambulant begeleid zelfstandig wonen, dan wel beschermd wonen in de wijk (WMO). Op deze locatie is er ’s nachts altijd een slaapdienst aanwezig en een achterwacht.

Overdag gaan de bewoners naar Dagbesteding, dit kan zijn naar Ons Werk of naar Ons Boerderijke.

Tevens kijken wij naar de interesse van onze bewoners, indien het beter is om te kijken naar werk wat meer bij hun interesse of mogelijkheden past, zullen wij zoeken naar mogelijkheden. Dit is op vrijwillige basis en wordt door Woonzorgprojecten begeleid.

Deze locatie heeft grote gezellige gezamenlijke ruimtes, eetruimtes en een horeca keuken. Elke kamer heeft een eigen douche, toilet en televisie.

Laat uw contactgegevens achter en onze zorgadviseur neemt vrijblijvend contact met u op.

We bieden een plek waar

 • Aandacht en liefde centraal staan.

 • Het thema thuis zoveel mogelijk wordt nagebootst.

 • Respect en waardigheid belangrijk zijn.

 • Gekeken wordt naar de zorgvraag en hulp/ondersteuning die geboden kan worden.

 • Gediplomeerd en professioneel, klein team werkzaam is.

 • We werken met een Zorgleefplan, wat regelmatig besproken en geëvalueerd wordt en aangepast waar nodig.

 • Met zorg en liefde wordt gekookt.

 • Het belangrijk is om korte lijnen te hebben met het thuisfront.

 • U uw gewoontes en activiteiten zoveel mogelijk voort kunt zetten.

 • Wij een veilige woonomgeving belangrijk vinden.

 • Waar familie en vrienden altijd welkom zijn.