Kleinschalige woonzorg met hart voor elk individu

Ontdek onze unieke woonvormen voor mensen die extra zorg waard zijn!

Woonzorgprojecten maakt gebruik van een uniek zorgconcept dat ontwikkeld werd onder de naam Eagle’s Nest. Vanuit deze rijke ervaring bieden wij unieke kleinschalige woonvormen voor verschillende groepen met een extra zorgbehoefte. Zo bieden we woonvormen voor volwassenen met een verstandelijke beperking  en voor mensen met een sociaal/emotionele beperking in het kader van de WMO.

Onze zorg is op maat doordat wij weten dat elk individu uniek is.
Wij laten ons in ons zorgplan niet beperken door de beperking. We zien zonder falen dat bewoners bij ons zich juist gezond ontwikkelen binnen hun beperking.

Dankzij onze werkwijze en woonvormen is zorg op maat nog mogelijk. We behandelen iedere bewoner vanuit de drie kernwaarden:

  • Onvoorwaardelijke liefde
  • Respect
  • Veiligheid

Hierdoor ontstaat er bij de bewoners een geborgenheid die een gezonde ontwikkeling mogelijk maakt!

Kwaliteit staat hierbij voorop.

Onze intaker vertelt u graag meer over onze werkwijze! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Luister naar wat onze bewoners te zeggen hebben

Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen —>