Ontevreden? Laat het ons weten

Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij Woonzorg en tevreden bent over de zorg die u krijgt. Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van Woonzorg. Als dit het geval is, maak uw klacht dan bespreekbaar.

Iedereen aan wie Woonzorg zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw vertegenwoordiger.

Samen de kwaliteit verbeteren

Als u niet tevreden bent, kunt u uw klacht bespreken met de medewerker(s) om wie het gaat of met zijn/haar leidinggevende. Onze medewerkers en teamleiders staan altijd open voor uw klachten. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om bijvoorbeeld fouten in de verzorging, de bejegening of een maaltijd die niet naar wens is. Door klachten bespreekbaar te maken, kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Vindt u het lastig om uw klacht mondeling te bespreken? Vul dan het klachtenformulier in. Wilt u uw klacht liever met een onafhankelijk persoon bespreken, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op klachtenloket zorg.

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klachtenformulier

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw klacht

    Uw bericht