Een studiedag speciaal ontwikkeld in samenwerking met Amarant.

Een dag waarin we samen hebben gekeken naar het gedrag van onze bewoners. Wat is lastig hierin? Zijn er momenten van onveiligheid waarin we niet wisten hoe ermee om te gaan vanwege de verbale “agressie” of non-verbale “agressie” of fysieke “agressie” dat aanwezig was.

Maar ook hebben we gekeken naar onszelf. Onze houding, onze communicatie, onze begeleiding.

 Wat we hebben mogen leren:

  • kennis over de verschillende vormen van agressie en hoe je hier op kan reageren.
  • Op een methodische wijze het (probleem-) gedrag in kaart brengen a.d.h.v. het handelingskader.
  • Grondhouding/basishouding uitvoeren en begrijpen wanneer toe te passen.
  •  Bewustwording van je eigen houding / non-verbale communicatie en weten hier bewust gebruik van te maken.
  • Mogen zien hoe er om wordt gegaan met de onrustige/agressieve gedragingen van …. middels rollenspel (acteur). Het krijgen van handvatten welke begeleidingsstijl helpend is en welke niet.

Het was een zeer voedende fijne dag!