Inschrijfformulier
Privacybeleid

Om bij Ons Thuis te kunnen wonen moet je een geldige indicatie hebben van het CIZ of de WMO, welke minstens nog 1/2 jaar geldig is na de plaatsingsdatum.

Deze indicatie moet zijn voor een Zorgzwaartepakket (ZZP) inclusief wonen dan wel een WMO beschikking beschermd wonen.

Is deze indicatie er niet dan dient deze aangevraagd te worden alvorens de plaatsing voorbereid kan worden.

De medewerkers van MEE en onze zorgadviseur kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Uitsluitingscriteria:

 • Zintuiglijke beperkingen als doof/blind zijn.
 • Actieve psychoses
 • Ernstige agressie problematiek naar zichzelf en/of anderen
 • Seksuele gedragingen die onveilig zijn voor de groep
 • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de wet BOPZ
 • Ernstige psychiatrische problematiek welke niet behandelbaar is
 • Niet in staat zijn “onder begeleiding” beheren van eigen medicatie
 • Totale desoriëntatie in tijd plaats en persoon.
 • Complete overname van ADL

Om geplaatst te kunnen worden op één van de locaties van Ons Thuis gaan wij uit van één van de volgende ZZP ’s inclusief wonen :

 • ZZP VG 04 en hoger met dagbesteding (verstandelijk gehandicapten)
 • ZZP VV 04 en hoger (voor bewoners met een geheugenstoornis)
 • WMO Beschermd wonen en dagbesteding (psychische problematiek)

Andere ZZP ’s kunnen besproken worden binnen de mogelijkheden van de WLZ (Wet langdurige zorg) en eventueel de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) via de Gemeente. Niet in alle gevallen is een PGB mogelijk.

Voor alle duidelijkheid Ons Thuis kan op dit moment nog uitsluitend bewoners plaatsen met een Persoonsgebonden budget. (PGB)

Onze zorgadviseur kan behulpzaam zijn bij het omzetten van Zorg in natura (ZIN) naar Persoonsgebonden budget (PGB)

Na het contactmoment, zal onze zorgadviseur u gaan vragen de volgende relevante informatie toe te sturen:

 • Indicatie CIZ, met een geldigheid van nog minimaal 1/2 jaar na plaatsing
 • Toekenningsbeschikking PGB van het zorgkantoor (WLZ) of van de Gemeente (WMO)
 • Relevante onderzoeksverslagen
 • Recent zorg-/behandelplan
 • Kopie legitimatie
 • Kopie beschikking rechtbank bij curatele of bewindvoering.

Tevens wordt er gevraagd het online inschrijfformulier in te vullen.

Na de eerste beoordeling wordt de aangemelde zorgvrager uitgenodigd om samen met de ouders of belangenbehartigers voor een gesprek.

Enkele dagen na dit gesprek ontvangt u van ons de beslissing of wij een plaatsing gaan voorbereiden.

Belangrijk hierbij is of wij een plek beschikbaar hebben in een groep waar hij/zij zal passen. Evenwichtige groepen zijn voor ons een must.