Wat is Autisme:
Autisme is een stoornis die niet makkelijk te omschrijven is. Het kan zich namelijk op verschillende manieren en in allerlei gradaties uiten.
Daarom word er gesproken van autisme-spectrumstoornis (ASS).
Tot dit spectrum worden ook de autisme varianten Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) gerekend.
ASS is een aangeboren stoornis. Het is een genetische kwetsbaarheid die ervoor zorgt dat de hersenen en het informatieverwerkingsproces verstoord ontwikkelen.
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 0,7 tot 1 procent van de bevolking een vorm van ASS heeft.

Vaak is het voor mensen met autisme erg lastig om vorm te geven aan hun leven en zich staande te houden in de maatschappij.
De juiste hulp, begeleiding en behandeling zijn erg belangrijk voor mensen met autisme.
De intensiteit van deze hulp verschilt van persoon tot persoon en van levensfase tot levensfase.
Er zijn tevens mensen met autisme die geen directe beperking ervaren.
Echter in de meeste gevallen is de wereld voor hun soms niet, of moeilijk, te begrijpen en er is vaak aangeleerd/aangepast sociaal gedrag.
Overschatting ligt hierom op de loer

Autisme bij jongvolwassenen:
Bijna geen één jongvolwassene heeft alle kenmerken van autisme. Het is voor jongvolwassenen heel normaal om zich niet in alle kenmerken te herkennen.
Dit is waarschijnlijk terug te brengen naar het feit dat jongvolwassene een (groot) deel van de puberteit al heeft doorgemaakt.

Doordat autisme een ontwikkelingsstoornis is het heel gebruikelijk dat de ontwikkelingen niet altijd conform lopen met de kalenderleeftijd.
“Een voorbeeld: een persoon kan zijn 20ste verjaardag vieren, maar op sociaal-emotioneel gebied slechts een niveau van een 8-jarige hebben.
Ook kan het tegelijkertijd mondelinge communicatie begrijpen op niveau van een 14-jarige en kennis van bijvoorbeeld schaken hebben op het niveau van een (hoogbegaafde) volwassene.”

Dit komt doordat ontwikkelingen anders of langzamer dan gebruikelijk verlopen, maar ontwikkelingen vinden wel degelijk plaats.

Wat zou je moeten weten over autisme?
Even een kort lijstje (hieronder verder toegelicht) met een aantal handige feitjes over mensen met autisme:
 Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking;
 Vaak hebben mensen met autisme ook een andere zintuiglijke prikkelverwerking;
 Mensen met autisme hebben veel eerder stress dan mensen zonder autisme;
 Er is vaak een vertraging in de sociaal emotionele ontwikkeling;

Kenmerken van Autisme:
De meest voorkomende kenmerken van autisme zullen we hieronder verder bespreken.

Beperkingen in de interactie
De beperkingen in de interactie kunnen erg uiteenlopen. Bij de meest heftigste vormen van autisme kan er spraken zijn van volledige afsluiting voor contact met andere. In dit soort gevallen word contact allen gelegd (vanuit de persoon met autisme) om eigen behoeften kenbaar te maken.
Bij andere vormen van autisme kan er wel “spontaan” contact gemaakt worden.

Een ‘verstoorde’ communicatie
Bij sommige mensen met autisme gaat praten hun goed af. Hoewel er in de meest gevallen wel bijzonderheden in het taalgebruik of het begrip ervan zullen zijn.
In de meeste gevallen vinden mensen met autisme het lastig (en vooral met vreemden) om een gesprek te starten of gaande te houden. Dit komt doordat er onvoldoende begrip van humor en abstract taalgebruik is.

Herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten
In sommige gevallen uit autisme zich in geobsedeerd bezig zijn met bepaalde voorwerpen of onderwerpen, hobby’s en/of niet-functionele gewoonten en stereotype bewegingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan wiegen). Het is erg gebruikelijk dat mensen met autisme zich (angstvallig) vast klampen aan bepaalde gewoonten en vaste routines. In sommige gevallen kunnen zijn een angstig en geobsedeerd verlangen ervaren naar “de normale gang van zaken” en kunnen ze in paniek raken als er een detail in de omgeving verandert.
Informatieverwerkings- en integratieproblemen
Bij veel mensen met autisme zijn er in wisselende mate problemen met de verwerking van informatie. Vaak is er spraken van; een overgevoeligheid voor bepaalde prikkels, trage informatieverwerking, moeite met het verwerken van non-verbale informatie (bijvoorbeeld lichaamstaal), moeite met schakelen tussen verschillende situaties, ect.

Het in kaart brengen van deze vormen van problemen van informatieverwerking is voor iemand met autisme enorm belangrijk.
Dit doordat er dan gericht aan bepaalde zaken gewerkt kan worden en/of dat er de juiste hulp geboden kan worden.
Conforme bijzonderheden kunnen onderzocht worden via een speciaal psychologisch onderzoek.