Echt luisteren

Wij van Woonzorg Projecten vinden het belangrijk dat onze bewoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. Wij zijn van mening dat je dit alleen kunt doen als je echt luistert naar wat iemand te zeggen heeft.
Alleen door zorg op maat kun je bijdragen aan een goede persoonlijke ontwikkeling.
Daarom vinden wij het belangrijk dat onze bewoners de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van Ons Thuis, Kleinschalige Woon/Zorg Projecten B.V.

Wat de cliëntenraad doet:

De leden van de cliëntenraad hebben een mooie, maar soms ook zware taak. Zo mogen ze meedenken over belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden voor Woonzorg Projecten als zorginitiatief.
Tevens denken ze mee over het algemene beleid met betrekking tot de toelating van cliënten en/of de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten.
Ook telt de mening van de cliëntenraad over de algemene invulling van de verschillende zorg vormen die er geboden worden door Woonzorg Projecten, zoals de zorgboerderij,
de zorg voor onze mensen met een verstandelijk en sociaal emotionele beperking, het ouderen (verzorgings)huis, de dagbesteding, de zelfstandigheidstraining en de thuiszorg/wachtlijstzorg.

Een van de taken van de cliënten raad is ook het voordragen 1 x in de vier jaar van de persoon die mag toetreden als lid voor de Raad van Toezicht. De cliëntenraad zal minimaal drie keer per jaar samenkomen om te vergaderen over hoe de zaken er momenteel voor staan en welke stappen zij belangrijk vinden met betrekking tot het verbeteren van de zorg die wij bij Ons thuis bieden.

Wie zijn de gezichten van de cliëntenraad

Met trots presenteren wij de leden van onze cliëntenraad! Corina zij woont bij “ONS THUIS” op de locatie Chaam. Sandra en Chris zij wonen bij “ONS THUIS” op de locatie Rijsbergen.
Wij zijn enorm blij met het feit dat zij willen deelnemen aan de cliëntenraad. Want wij zijn er van overtuigd dat deze dames heel veel zinnige input gaan geven.