Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG-wetgeving van kracht zoals de meeste weten. Maar wat houdt dit nu precies in en hoe gaat Kleinschalige Woonzorgprojecten om met dit thema? In het kort vertellen wij u de belangrijkste onderdelen.

Kleinschalig Woonzorgprojecten heeft alle medewerkers geattendeerd op nieuwe eisen van de AVG-wetgeving en draagt er zorg voor dat deze begrepen en gevolgd worden. De AVG-wetgeving geldt voor iedereen, dus dit is zowel van toepassing op gegevens van het personeel als gegevens van cliënten. Sinds eind 2018 wordt er binnen Kleinschalige Woon Zorg projecten (nader te noemen: KWZP) gewerkt met een nieuw softwaresysteem, welke AVG-proof is. KWZP besteed aandacht aan alle medewerkers alert maken op hoe juist om te gaan met persoonsgegevens. Het thema AVG zal in beweging blijven waardoor er voortdurend veranderingen doorgevoerd zullen moeten worden. Het team kwaliteit zal alle medewerkers zo goed mogelijk blijven informeren over de aanpassingen.

Algemene informatie in het kort

Het verzamelen en bewaren van bepaalde gegevens is van essentieel belang voor KWZP. Zonder deze gegevens kan er geen overeenkomst worden opgemaakt of gewerkt worden. Dit geldt zowel voor cliënt als voor een medewerker in dienst bij KWZP. Het doel van gegevensverwerking moet ten alle tijden duidelijk zijn voor de handeling. Er zijn 6 grondslagen waarop gegevens verwerkt mogen worden. Veelal is de verwerking in het geval van KWZP op basis van overeenkomst gezien alle cliënten een zorgovereenkomst hebben. Toch wil dit niet zeggen dat dan ‘zomaar’ alle gegevens verstrekt of verwerkt mogen worden. De medewerkers worden verzocht altijd goed na te denken voordat er een handeling uitgevoerd kan wordt. De handeling moet doelgericht zijn en de grondslag dienen. Bij cliënten gaat het veelal om bijzondere persoonsgegevens (gegevens over diens gezondheid) waardoor er extra voorzichtig mee omgegaan dient te worden.

Mochten er nog vragen dan kan er contact worden opgenomen met team kwaliteit te weten,  Jan Willem Benschop (bereikbaar op janwillem@woonzorgprojecten.nl ) of Lianda Jastremski (bereikbaar op lianda@woonzorgprojecten.nl )